WP WAF แอพพลิเคชันไฟร์วอลล์สำหรับ WordPress

WP WAF เป็นแอพพลิเคชันไฟร์วอลล์ปลั๊กอินในการป้องกันการถูกโจมตี และสามารถป้องการ XSS attack ได้ (current and future attacks) โดยแอพพลิเคชันจะแจ้งเตือนการถูกโจมตีทางเมล (ต้องเปิดใช้งาน)

ดาวน์โหลด

การเปิดใช้งาน ไปที่เมนู Settings > WP WAF สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนทางเมลได้

Leave a Reply

Scroll to top
X