SUSE UEFI Secure Boot

Free Software Foundation (FSF) ในฐานะผู้ดูแลสัญญาอนุญาต (license) ยอดนิยมหลายตัว ได้ออกแถลงการณ์ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตื่นตัวต่อฟีเจอร์ Secure Boot ที่ไมโครซอฟท์ต้องการให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ (OEM) เปิดใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งและบูตเข้าสู่ Windows 8 ได้อย่างปลอดภัย Secure Boot คือ UEFI ในฐานะตัวโหลดระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะทำงานร่วมกับชิป Trusted Platform Module (TPM) ในการตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการมีอะไรปนเปื้อน (เช่น มัลแวร์) หรือไม่ ผ่านการเช็คคีย์ (PKI) ของไฟล์อิมเมจระบบปฏิบัติการ เพื่อป้องกันมัลแวร์หรือการโจมตีที่เข้ามาแก้ไฟล์ระบบปฏิบัติการ เพื่อปิดความสามารถด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการตั้งแต่ตอนบูตเครื่อง เนื่องจาก Secure Boot อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นได้ FSF ยื่นข้อเสนอว่า ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จะต้องยอมให้ผู้ใช้สามารถปิดฟีเจอร์ดังกล่าวหรือแนะนำการติดตั้งและรันระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ต้องการได้ FSF ยังเปิดให้ลงชื่อร่วมกับแถลงการณ์ดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ว่า FSF และผู้ลงชื่อจะไม่ซื้อหรือแนะนำคอมพิวเตอร์ที่จำกัดเสรีภาพของผู้ใช้ และพวกเขาจะกระตุ้นผู้คนอย่างสม่ำเสมอให้หลีกเลี่ยงการใช้ระบบเหล่านั้น ไมโครซอฟท์ได้แถลงไปก่อนหน้านี้ว่า Windows 8 จะรองรับทั้ง BIOS และ […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X