Toshiba Notebook 17″ ทรงพลัง (ปี 47)

ผ่านมา 7 ปีแล้วผู้บริหารผมก็ยังใช้ Notebook TOSHIBA รุ่น Satellite P20-S551 และช่วงนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ HOT อีกต่างหาก ราคาเครื่องนี้อยู่ที่ 99,900 บาท (รูปข้างล่าง เป็นของผู้บริหารหญิง ปัจจุบันยังใช้งานได้ดี) ถ้าเป็นตอนนี่คงซื้อได้ 3-4 เครื่อง มาดูราคารุ่นอื่นๆ ในช่วงนั้นดูครับ รุ่นข้างล่างนี้ (R100) จะเป็นผู้บริหารผู้ชายใช้ครับ ปัจจุบันเปลื่ยนมาใช้ Dell แล้ว

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X