ThinkVantage Rescue and Recovery – Br_funcs.exe

Br_funcs.exe เป็นโปรแกรมส่วนประกอบของ Rescue and Recovery เมื่อรันการสำรอง ปกติสำรองข้อมูลโดยมี Scheduled ทุกๆ เดือน วันนี้ก็เลยจะลบข้อมูลสำรองเก่าๆ ทิ้ง ก็เลยรัน Rescue and Recovery ปรากฎว่า CPU รัน >60 % ขึ้นลงอยู่เรื่อยๆ หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ความว่า Rescue and Recovery ถูกออกแบบให้มีการทำงานอย่างนี้ในการสำรองข้อมูลและลบข้อมูล. [hana-code-insert name=’AdSense’ /] Lenove & ThinkPad รุ่นที่กระทบ ThinkPad G40, G41 ThinkPad R32, R40, R40e, R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52 ThinkPad T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X