เปลื่ยนเป็น LINKSYS SRW2024 แล้ว

ก่อนจะได้ซื้อ Linksys SRW2024 มาใช้ก็เนื่องมาจากยังไม่ได้เปลื่ยนพัดลม หลังจากได้รับการอนุมัติก็จัดไปซะเลย Linkxyx SRW2024 เป็น Switch 24 พอร์ต ซึ่งเป็น Gigabit Switch (Management)  ราคาก็อยู่ประมาณ 16,000 กว่าๆ (included vat) คุณสมบัติ [hana-code-insert name=’AdSense’ /] เปิดกล่อง ด้านหน้าของ SRW2024 ด้านหลัง ไปอยู่แทนที่ 3COM ซะ *Linksys SRW2024 ภายในไม่มีพัดลมครับ ด้านข้างมีช่องระบายอากาศ [hana-code-insert name=’AdSense’ /] จากรูปแล้วไม่ได้เข้าตู้ Rack เปิดแอร์เฉพราะช่วงเวลาทำงาน หน้าจะร้อนอยู่บ้าง แต่เรื่องเสียง (พัดลม) นี้ไม่มีแนะนอน จะมีเสียงหน่อยก็คงเป็นตัว 3COM  2824

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X