ส่งสคริปต์ Gnome Performance เข้าสู่ Novell Cool Solutions

หลังจากที่สคริปต์ให้ทาง Novell ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 27 October 2010 – 2:03pm เพื่อลงใน Cool Solutions วันนี้ทาง Novell ตรวจสอบแล้วผ่านแล้วบทความถูกระบุลง Cool Solutions เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งบทความหลายเรื่องบน susethailnad.com สามารถส่งเข้า Cool Solutions ได้หมดแต่ต้อง Translation ไปเป็นอังกฤษก่อน (รอว่างๆ แล้วกัน) [sourcecode] #!/bin/sh # The performance of the GNOME Desktop # # Copyright: © 2010 Sontaya Photibut # # # # Website: http://www.susethailand.com # # License: GPLv2 # # # This is […]

Continue readingMore Tag

Linux scripting for Backup Data with Tar

เขียนสคริปต์ง่ายๆ สำหรับสำรองข้อมูลลงไดเรกทอรีที่ต้องการ หรือ External Hard disk จากนั้นเราใช้ cron เพื่อนตั้งเวลาให้ทำงาน นี่เป็นเพียงสคริปต์ตัวอย่าง สำหรับสำรองข้อมูล ซึ่งการสำรองข้อมูลมีด้วยกันหลายวิธีครับ. [hana-code-insert name=’AdSense’ /] #!/bin/sh if test -d /backup/ then echo “Backup Directory Exists” else mkdir /backup/ echo “Created Backup Directory” fi cd /backup tar -czf /backup/home.tar.gz /home tar -czf /backup/data.tar.gz /data exit Reference – http://www.novell.com/communities/node/9420/learn-linux-scripting-me [hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X