เซ็นรับรองสำเนา….ห้ามปากกาหมึกสี?

วันนี้มีโอกาสไปทำธุรที่ธนาคารมาครับ (ไทยพาณิชย์ สาขา รัชดาฯ2) ล่าสุดที่ไปธนาคารก็ 3-4 เดือนแล้ว พอวันนี้เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เกินขึ้น ระหว่างการเซ็นของพนักงาน ก็คือ พนักงานการเงินใช้ ปากาหมึกแดงในการเซ็น นานมาแล้วเคยได้รับสแปมส์เมล ในหัวข้อ “เซ็นรับรองสำเนา….อย่าใช้หมึกสีน้ำเงิน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง…รู้ไว้ไม่เป็นหนี้ บางคนอาจใช้ขีดเส้นขนาน แล้วเขียนข้อความ / เซ็นรับรอง วันนี้ เอาวิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาที่ถูกต้อง มาแบ่งปันให้คุณรู้ไว้จะได้ไม่เป็นหนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประมาทไม่ได้เลยล่ะ เพราะหากเซ็นไม่ถูกวิธีแม้เพียงนิดเดียว   คุณอาจตก เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่นำเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ จากการเซ็นรับรองของเราไปทำประโยชน์ส่วนตน แต่สร้างหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้กับเรา ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า…ทุกครั้งหากต้องเซ ็นเอกสารรับรองสำเนาอย่าลืม … จำ…และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ… 1) ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า..เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น      “ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น” 2) นอก จากกำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องกำกับ วัน/เดือน/ปี เขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วยนะค่ะ ซึ่งนั่นจะช่วยกำหนดอายุการใช้งานสำเนาของเราได้ 3) ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญ   ทั้ง […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X