ข้อดี-ข้อเสียของการโรมมิ่งโปรไฟล์ผู้ใช้ (Roaming user profiles)

มองโดยร่วม Linux และ Windows นะครับ ข้อดี – ควบคุมการจัดการต่างๆ โดยการบังคับที่โปรโฟล์ผู้ใช้ – ช่วยป้องกันการเสียหายต่างๆ โดยผู้ใช้เอง – ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเองได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ ทุกเครื่องในเครือข่าย – ผู้ดูแลระบบสำรองข้อมูลได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพียงที่เดียว – ทำงานร่วมกันได้กับ windows 2000, XP, Vista, 7 และ Linux (NOTE: Windows Vista และ 7 จะเพิ่ม .V2 ใน profile stord (\\server\profiles\username.V2) ข้อเสีย – ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าใช้งานเครื่องเวิร์กสเตชั่นต่างๆ ข้อมูลผู้ใช้จะถูกโอนผ่านเครือข่ายมาเก็บที่เครื่องนั้นๆ – ในการเข้าสู้ระบบ (login) ใช้เวลานาน ยิ่งถ้าหากขนาดพื้นที่ของผู้ใช้มีขนาดใหญ่ยิ่งใช้เวลาเข้าสู้ระบบนาน เนื่องจากต้องโหลดข้อมูลโปรไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์มายังเวิร์กสเตชัน – ใช้เวลาในการล็อก (logout) ออบนาน เนื่องจากต้องอับโหลดข้อมูลที่มีการเปลียนแปลงกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ ข้อจำกัด – […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X