11 ปลั๊กอินดีๆ สำหรับ WordPress (WordPress SEO plugin to optimize your site)

มีปลั๊กอินดีๆ มาแนะนำครับ ปลั๊กอินบางตัวผมก็ใช้งานอยู่บนเว็บ Blog ส่วนปลั๊กอินบางตัวก็เหมาะกับการทำ SEO 1. TinyMCE Advanced เพิ่มฟีเจอร์ในการเขียน content http://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/ 2. PP Auto Thai URL ปลั๊กอินที่จะเปลี่ยน url ภาษาไทยให้ยาว (ไม่ถูกตัดสั้นจนกุด) ช่วยให้ SEO ดีขึ้นด้วยครับ http://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/pp-thai-url 3. Advanced Custom Fields เพิ่มฟิวด์ตามความต้องการ http://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/ 4. Advanced Custom Fields และ Location Field add-on กำหนดฟิลด์ให้ทำงานร่วมกับแผนที่ Google map เช่น การทำแผนที่ที่ตั้งของสาขาต่างๆ http://www.advancedcustomfields.com/add-ons/google-maps/ 5. Captcha แคปช่าง่ายๆ รูปแบบตัวเลข บวก ลบ คูณ หาร เช่น 2+6 = ? […]

Continue readingMore Tag

PDFescape Firefox Add-on

เป็น add-on อีกตัวที่ผมใช้ซึ่งช่วยได้มากเลยที่เดียว เราสามารถแก้ไข PDF หรือ import ไฟล์ pdf ได้ ซึ่งบนระบบปฏิบัติการลีนุซ์แล้วเรื่อง PDF เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมเลย ยิ่งจากข้างนอกสร้างจาก Acrobat (LICENSE) เวอร์ชั่นไหม ยิ่งหนัก Acrobat Reader บนลีกซ์อ่านได้ พิมพ์ไม่ออกก็ไม่ ถ้าเป็นไฟล์ภาษาอังกฤษก็ดีหน่อย เพราะ openoffice.rog 3.1.1 เปิดไฟล์ pdf ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง plug-in ยิ่งได้ Add-on ตัวนี่มาช่วยผู้ใช้ผมได้เยอะ สำหรับการใช้งานลีนุกซ์ทั้งองค์กร [hana-code-insert name=’AdSense’ /] ติดตั้ง Add-on ////addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5363 Free PDF Editor http://www.pdfescape.com/ หมายเหตุ – เนื่องจากการใช้งาน online ซึ่งไม่แนะนำให้เอาเอกสารที่สำคัญแก้ไขบน โปรแกรมเพราะเมื่อเราแก้ไขไฟล์เสร็จ จะขึ้นให้กรอกอีเมล์ที่จะรับ นั้นก็หมายความว่า ไฟล์ pdf เราถึงวิ่งเข้าสู่ […]

Continue readingMore Tag

Traceroute Firefox Add-on

แนะนำเครื่องมือสำหรับ Networking ดีๆ บน Firefox ครับ นั้นก็คือ Plug-in ชื่อ WorldIP ซึ่งเป็น Plug-in ที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Ping, Traceroute, RDNS, WHOIS และ Reverse DNS ซึ่ง Plug-in WorldIP จะแสดงข้อมูลตำแหน่งที่แ้ท้จริง ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเข้าเยี่ยมชม จากข้อมูลของเราเตอร์หลักทั่วโลก [hana-code-insert name=’AdSense’ /] ติดตั้งโปรแกรม ////addons.mozilla.org/en-US/firefox/tag/traceroute หลังติดตั้งเสร็จ เมื่อเราเข้าเยี่ยมชมเว็บ ข้างล่างขวามือของ Firefox จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ถ้าคลิกขวามือจะเจอะเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น Ping หรือ Traceroute ซึ่งสามารถคลิกได้เลยเราก็จะรู้ตำแหน่ง หรือเส้นทางว่าก่อนจะไปถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องผ่าน Gateway ไหนบ้าง [hana-code-insert name=’AdSense’ /] Reference – http://www.wipmania.com/en/plugins/

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X