openSUSE 12.3 ออกแล้ว

ทีมพัฒนาโครงการ openSUSE ประกาศออกรุ่น openSUSE 12.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการอัพเดตดังนี้ – เดสก์ท็อป KDE 4.10 – เดสก์ท็อป GNOME 3.6.3 – เดสก์ท๊อป Xfce 4.10 – ลินุกซ์เคอร์เนล 3.6 – เปลี่ยนจากระบบจัดการฐานข้อมูลหลักจาก MySQL เป็น MariaDB – PostgreSQL 9.2 – รุ่นแรกที่รองรับ OpenStack – สนับสนุน UEFI secure boot ดาวน์โหลด openSUSE 12.3 ที่มา – openSUSE News

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X