ระหว่าง ADSL IP VPN กับ ADSL MPLS IP VPN

บริการประเภท MPLS กับ VPN เนื่องจากผู้ให้บริการ (ISP) ล้วนตระหนักถึงภัยคุมคามที่เกิดขึ้นกับ Internet Protocol (IP) โปรโตคอล เช่น การรับ-ส่งอีเมล, หรือการเข้าเว็บ ซึ่งข้อมูลจะเรียกว่าแพ็ตเก็ต ในแพ็กเก็ตจะประกอบด้วยแอดเดรสผู้ส่ง และแอดเดรสของผู้รับ โดยจะถูกส่งตามเส้นทางที่แตกต่างกันผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกแพ็กเก็ตเริ่มต้นจะถูกส่งไปยังเครื่อง Gateway จากนั้น Gateway จะเป็นตัวกำหนดบอกเส้นทางให้แพ็ตเก็ตส่งถึงผู้รับทางเส้นทางไหน ข้อดี-ข้อเสีย ADSL IP VPN ข้อดี – ปัจจุบันมีความเร็วสูง ราคาถูก แต่ถ้าสัญญาณสื่อสารขาดเป็นอันจบ เช่น DSLAM เสียหาย – รองรับการทำ VPN tunnel ระหว่างสำนักงานได้ (VPN site-to-site) – รองรับการทำระบบลิงก์สำรองได้ง่าย เนื่องจากค่าบริการ ADSL ราคาถูก ผู้ใช้สามารถซื้อบริการกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ สำหรับใช้เป็นลิงก์อินเทอร์เน็ตสำรองได้ (backup line) – อิมพลีเม้นท์ได้ง่าย เพียงแค่มีฮาร์ดแวร์ฟีเจอร์เทพๆ ก็สามารถอิมพลีเม้นท์โซลูชั่นต่างๆ […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X