ชัดลึกกันไปเลย RDP vs ICA Protocol of SpeedScreen & Bandwidth

ชัดเจนกันไปเลยดีกว่า ปัจจุบันผมใช้ NX (X Protocol) ในการ Remote โดยใช้ SSH Protocol ในการ encryption sessions ซึ่งมีความปลอดภัยสูง Link of Reference – http://www.brianmadden.com/blogs/rubenspruijt/archive/2008/02/16/microsoft-rdp-vs-citrix-ica-vs-citrix-ica-speedscreen-progressive-display.aspx

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X