YouTube เพิ่มออปชั่นจำกัดสิทธิ์ในการเข้าดูวิดีโอจากโดเมนเนม

ผู้ใช้ Google Apps ที่ระบุตัวตนของผูใชงาน Google+ บน YouTube สามารถตั้งค่าจำจัดสิทธิ์ในการเข้าดููวิดีโอูได้เฉพาะโดเนมที่อนุญาตได้ โดยสามารถตั้งค่าออปชั่นนี้ในเมนู “Privacy Settting” จากนั้นให้เพิ่มชื่อโดเมนที่ต้องการอนุญาตให้เข้าดูวิดีโอที่โพสต์ ผลพันธ์คือผู้ใช้ภายใต้โดเมนที่เพิ่มเข้าไปจะสามารถเข้าถึงวิดีโอต่างๆ ได้ ที่มา: Google Apps

Continue readingMore Tag

ลักษณะสำคัญของ Cloud Computing (ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ) และ Google Apps Cloud Services

ลักษณะสำคัญของ Cloud Computing (ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ) Elastic – จะต้องมีความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรแบบ Multi-Tenancy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Reliability – ความเชื่อถือได้ผ่านศูนย์บริการ Internet Data Center ที่เชื่อถือได้ Security – มีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลและทรัพยากรของระบบ Performance – มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรสำหรับการให้บริการ Scalability – ความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาดตามความต้องการการใช้งาน – อุปกรณ์และสถานที่ตั้งไม่ขึ้นต่อกัน โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบจากสถานที่ใดก็ตามในโลก และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ PC, โทรศัพท์มือถือ – ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในระบบไอที   รูปแบบการให้บริการแบบ As a Service บน Cloud Computing Infrastructure as a Service คือการให้บริการ infrastructure แบบเสมือนจริง เช่น virtual server , […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X