ส่งสคริปต์ Gnome Performance เข้าสู่ Novell Cool Solutions

หลังจากที่สคริปต์ให้ทาง Novell ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 27 October 2010 – 2:03pm เพื่อลงใน Cool Solutions วันนี้ทาง Novell ตรวจสอบแล้วผ่านแล้วบทความถูกระบุลง Cool Solutions เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งบทความหลายเรื่องบน susethailnad.com สามารถส่งเข้า Cool Solutions ได้หมดแต่ต้อง Translation ไปเป็นอังกฤษก่อน (รอว่างๆ แล้วกัน) [sourcecode] #!/bin/sh # The performance of the GNOME Desktop # # Copyright: © 2010 Sontaya Photibut # # # # Website: http://www.susethailand.com # # License: GPLv2 # # # This is […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X