Check list 12 ข้อกับการประเมินความเสี่ยง และการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์

Server Maintenance Checklist หรือเช็คลิสต์การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน (Minimize Downtime), หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน (Optimize) และอื่น ๆ เพื่อทำให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น (smoothly) 1. ตรวจสอบการสำรองข้อมูล ระหว่างการอัพเกรดเซิร์ฟวเวอร์ ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่สำรองไว้สามารถนำกลับมาใช้งานได้จากสถานที่สำรองข้อมูลหลัก (Primary Location) และไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลแบบ On-site หรือ Off-site และต้องระบุระยะเวลาการกู้คืนข้อมูลได้ 2. ตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ดิสก์ ปัญหาหนึ่งที่พื้นที่ใช้งานของยูสเซอร์เต็ม คือ ไม่เคยลบข้อมูลเก่าที่ไม่เคยเปิดใช้งานเลย, ไฟล์แคชของแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น Firefox หรือไฟล์ที่อยู่ในถังขยะ (Trash) แต่ไม่เคย Empty Trash เลย ดังนั้นถ้าหากยูสเซอร์ใช้งานพื้นที่เกินโคต้าที่กำหนด หรือความจุฮาร์ดดิสก์เต็มเซิร์ฟเวอร์อาจหยุดให้บริการ และหากเป็นไฟล์ฐานข้อมูลอาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้ 3. ตรวจสอบระบบเฝ้ามองดิสก์อาร์เรย์ (RAID) หากมีการใช้งานระบบการเก็บข้อมูลแบบดิสก์อาร์เรย์หากใช้งานเป็นฮาร์ดแวร์ raid ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับการ์ด raid สามารถที่จะคอนฟิกการเฝ้ามองในระดับต่างๆ ได้ (notification system, disk failure) ส่วนกรณีที่ใช้งานเป็นซอร์ฟเวอร์ raid บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ผู้ดูแลระบบสามารถเขียนสคริปต์ขึ้นมาเฝ้ามองการทำงานและให้ส่งเมลแจ้งเตือนได้ ดังนั้นเมื่อดิสก์ลูกใดลูกหนึ่งเกิดมีปัญหาก็จะสามารถแทนที่ดิกส์ลูกใหม่เข้าไปแทนได้ […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X