[แนะนำหนังสือ] สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ SUSE

[1] SUSE Linux Toolbox: 1000+ Commands for openSUSE and SUSE Linux Enterprise [2] The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server [3] Beginning the Linux Command Line (Expert’s Voice in Open Source)    เป็นหนึ่งในหนังสือที่จะำมาเป็น reference ในการทำงานได้เป็นอย่างดี      

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X