ไหว้พราะสิงห์บุรีวันอัมพวัน เที่ยวตลาดน้ำอโยธยา, ตลาดน้ำลองสระบัว

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปไหว้พระที่สิงห์บุรี และเดินเี่ที่ยวตลาดน้ำอยุธยามาครับ ยิ่งตรงออกจากกรุงเทพฯ เข้าสิงห์บุรีเลยครับ ไว้ขากลับค่อยแวะอยุธยาแล้วกัน สถานที่แรกเลย วัดอัมพวัน (ผมไปไหว้พระ ไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมนะ) แต่ถ้ามีเวลาอยากให้ไหว้พระ 9 วัด ด้วยครับ หลวงพ่อลงเวลา 5 โมงเช้า และบ่าย 2 โมงนะครับ หลังจากไหว้พราะเสร็จก็ได้เวลากินเทียวแล้วครับ ตั้ง GPS เข้าสู่ตลาดน้ำอโยธยาทันทีครับ พอดี GPS พาวิ่งผ่านตลาดน้ำคลองสระบัวเคยได้แวะครับ บัตรเข้าท่านล่ะ 50 บาท ครับ ส่วนบัตรซื้ออาหารมี 2 แบบ แลกเงินคืนได้กับแลกเงินคืนไม่ได้ ตลาดน้ำคลองสระบัว เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ซึ่งทุกๆ วันจะมีการแสดงละครในน้ำด้วย หาอะไรทานหน่อยก็ดี (ส้มตำ + ขนมจีน) ไว้วันหลังจะมาต่อตลาดน้ำอโยธยานะครับ

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X