จับตากระบวนการสรรหา กสทช.

วันนี้ (19 ส.ค.) นายกฤตยชญ์ ศิริเขต ตุลาการ ผู้แถลงกรณีที่ นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ยื่นฟ้องว่า การสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ว่า การสรรหาไม่โปร่งใสจริงตามที่มีการยื่นฟ้อง โดยตุลาการชี้แจงเหตุผลว่า การทำหน้าที่ของ นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา จงใจปกปิดข้อมูลอย่างร้ายแรง ทั้งที่รับทราบก่อนหน้าว่า นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เป็นกรรมการ บมจ. อสมท มีคุณสมบัติขัดต่อข้อห้ามของการเป็น กสทช. แต่ยังส่งรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก จึงมีความเห็นให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา พร้อมระบุให้เสนอชื่อ นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ไปแทน ให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกให้ทันช่วงที่มีกระบวนการสรรหาในขณะนี้ ซึ่งวุฒิสภามีกำหนดลงมติคัดเลือกในวันที่ 5 กันยายน สำหรับคำแถลงส่วนตัวของตุลาการ จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมองค์คณะตุลาการ และจะนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะมีคำตัดสินแตกต่างกับความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี ที่มา – Manager Online [hana-code-insert name=’AdSense’ […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top
X