PDFescape Firefox Add-on

เป็น add-on อีกตัวที่ผมใช้ซึ่งช่วยได้มากเลยที่เดียว เราสามารถแก้ไข PDF หรือ import ไฟล์ pdf ได้ ซึ่งบนระบบปฏิบัติการลีนุซ์แล้วเรื่อง PDF เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมเลย ยิ่งจากข้างนอกสร้างจาก Acrobat (LICENSE) เวอร์ชั่นไหม ยิ่งหนัก Acrobat Reader บนลีกซ์อ่านได้ พิมพ์ไม่ออกก็ไม่ ถ้าเป็นไฟล์ภาษาอังกฤษก็ดีหน่อย เพราะ openoffice.rog 3.1.1 เปิดไฟล์ pdf ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง plug-in

ยิ่งได้ Add-on ตัวนี่มาช่วยผู้ใช้ผมได้เยอะ สำหรับการใช้งานลีนุกซ์ทั้งองค์กร
[hana-code-insert name=’AdSense’ /]
ติดตั้ง Add-on
////addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5363

Free PDF Editor

http://www.pdfescape.com/

หมายเหตุ – เนื่องจากการใช้งาน online ซึ่งไม่แนะนำให้เอาเอกสารที่สำคัญแก้ไขบน โปรแกรมเพราะเมื่อเราแก้ไขไฟล์เสร็จ จะขึ้นให้กรอกอีเมล์ที่จะรับ นั้นก็หมายความว่า ไฟล์ pdf เราถึงวิ่งเข้าสู่ mail server ของผมให้บริหาร จึงไม่มีความปลอดภัย (ส่วนตัว) แต่ถ้าระบบมีEncrypt ก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งครับ.

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Leave a Reply

Scroll to top
X