openSUSE 12.3 ออกแล้ว

ทีมพัฒนาโครงการ openSUSE ประกาศออกรุ่น openSUSE 12.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการอัพเดตดังนี้

– เดสก์ท็อป KDE 4.10
– เดสก์ท็อป GNOME 3.6.3
– เดสก์ท๊อป Xfce 4.10
– ลินุกซ์เคอร์เนล 3.6
– เปลี่ยนจากระบบจัดการฐานข้อมูลหลักจาก MySQL เป็น MariaDB
– PostgreSQL 9.2
– รุ่นแรกที่รองรับ OpenStack
– สนับสนุน UEFI secure boot

ดาวน์โหลด openSUSE 12.3

ที่มา – openSUSE News

Leave a Reply

Scroll to top
X