ICT จะ Sniffer หรือ Monitor กันแน่ ?

ดักข้อมูลออนไลน์ หนัง เพลงหรือละเมิคสิทธิ์ ? รายการ คม-ชัด-ลึก เชิญ 4 ท่านมานั่งคุยกันดังนี้ครับ

1. คุณอาจิน จิรชีพพัฒนา (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทำงานกำกับดูแล และเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)  ภายใต้ ICT
2. ดร.โกเมน พิบูลยโรจน (โครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
3. อาจารย์สาวตรี สุขศรี (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
4. คุณภมิจิต (ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง)

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

พิธีกรเปิดประเด็ดเรือง ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา ทาง ICT อยากได้ Traffic จาก ISP เช่น การโหลดเพลง ตามที่ผมเข้าใจคือ ICT ต้องการแก้ไขการระเมิคสิทธิ์ทางปัญญา (bittorrent โดยเต็มๆ) และก็เว็บ
อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce) เถื่อนๆ เช่น การนำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตมาขายบนเว็บ (ในรายการพูดถึงกระเป๋ายี่ห้อหนึ่ง และค่ายเพลงค่ายหนึ่ง อยู่บ่อยมาก) คิดเอาเองนะ

ดร. โกเมน กล่าว ถ้าจะ Sniffer ในเรื่องของ content อันนี้คงไม่ใช้วิธีที่เห็นด้วย ทำไมไม่แก้ไขที่แหล่งเลย เช่น เว็บบ่อยเพลงให้โหลด, Hosting เป็นต้น

คุณภมิจิต กล่าว อาจทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตช้า เพราะต้องวิ่งผ่านตัว Filter ของ ICT

คุณสาวตรี กล่าว ถ้ามีระบบเฝ้ามอง อาจจะเข้าข่ายผิด พรบ.ว่าด้วยการ กระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
มาตรา 8 ซึ่งกล่าวไว้ว่า

ผู้ที่ชอบดักรับข้อมูลของผู้อื่นระหว่างการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

และ รัฐธรรมนูญ มาตรา 36 กล่าวไว้ว่า

บุคคล ย่อมมี เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ การสื่อความหมาย โดยวิธีอื่น

สรุป คุณสาวตรี บอกว่ามันขัด พรบ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 8 และ รัฐธรรมนูญ มาตรา 36

กลุ่ม Thai No Sniffer ค้านถ้ามี  ก็เปรียบเหมือนเป็นการย่อมให้ไปติดกล้องวงรจปิดในห้องน้ำ

คุณภมิจิต อ้างคนที่ส่งไฟล์มาฝากกับ Hosting ทางเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเพลงหรือข้อมูลนั้นผิดกฎหมายหมาย ซึ่งตอนนี้ Hosting ก็ปฏิบัติตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่คนทั่วไปกังวน ก็คือ เรื่องความเป็นส่วนตัว  ซึ่งต่างประเทศมีกฎหมายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ซึ่งอเมริกาก็มีระบบเฝ้าระวังนี้เช่นกันซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อดักจับเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
ซึ่งรัฐในยุโรป ยังไม่ย่อมให้ทำในลักษณะที่ไทยกำลังจะทำ แต่ไทยเราอ้างการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา

สรุป

1. กระทรวง ICT  ต้องการให้มี Sniffer Gateway เพื่อช่วยป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้นเหตุ (Real time monitoring)
(ทำไมไม่ส่ง Security Audit มาสักคนคนฟังจะได้เข้าใจระบบ)
2. ดร. โกเมน    ไม่เห็นด้วยกับเทคนิควิธีนี้
3. คุณสาวตรี   ไม่เห็นด้วยกับเทคนิควิธีนี้ ข้อเสนอ-สิ่งที่ต้องการคือจุดสมดุลระหว่างรัฐกับประชาชน, อยากให้แก้ไข พรบ ด้วย, อยากให้ออก พรบ. คุมควมข้อมูลส่วนบุคคล
4. คุณภมิจิต   ไม่เห็นด้วยกับเทคนิควิธีนี้  ข้อเสนอ-หากมีการติดตั้งโปรแกรม จะไม่กระทบต่อผู้บริโภคในเรื่องราคาเช่า Hosting อาจจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทาง ISP หรือ Hosting
ต้องซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ดักจับข้อมูลบนเครือข่าย, ต้องการให้ ICT ตรวจสอบ DoS การโจมตีแบบ Reatime ตอนนี่มีแต่ได้รับความร่วมมือจาก ISP เท่านั้น

สิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดคือ Hardware ที่ ICT จะเอามาใช้ ชื่ออะไร (ไม่คุยกันก่อนแล้วก็มานั่งเถืองกันอย่างนี้ล่ะ…เชิญไปพูดคุยกันสิคนไทยเก่งๆ ก็เยอะก่อนที่จะประกาศ…)

ICT ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ต่อจากนี้ Sniffer Gateway เตรียมตัวเป็นเป้าให้ Hacker ได้เลยครับ

Reference http://www.nationchannel.com/home/news/pastprogram/คม-ชัด-ลึก

เสียงสะท้อน http://www.thaihosttalk.com/index.php?topic=25461.0

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Leave a Reply

Scroll to top
X