การเข้าถึง Google Chromecast ผ่านการใช้งาน Android Debug Bridge (ADB)

การเข้าถึง Google Chromecast ผ่านการใช้งาน Android Debug Bridge (ADB)

ADB คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์ชุดคำสั่ง ไปสั่งให้ Chromecast ทำอะไรก็ได้ตามคำสั่งที่เราพิมพ์ หรือการ debug ข้อบกพร่องของแอพ หรือการแก้ไขดัดแปลงระบบปฏิบัติการ Android บนอุปกรณ์ Google Chromecast (การแฟลชอิจเพจ Chromecast)

เตือน!!! ไม่รับประกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น (และสินค้าหมดประกันทันที่)

ดาวน์โหลด ADB SDK platform-tools

การใช้งาน ADB บน Google Chromecast (สำหรับ Chromecast ที่ rooted แล้ว)

Bootload Exploit: http://gtvhacker.com/index.php/Google_Chromecast

Bootloader Exploit Package Download: http://download.gtvhacker.com/file/chromecast/GTVHacker-Chromecast-Secure-Boot-Exploit.zip


การแฟลซ Google Chromecast ไปเป็นเคอร์เนล build 12940 ที่ rooted แล้ว
ดาวน์โหลดอิจเมจ Bin file 


จากนั้นใช้ ADB เพื่อเข้าถึง Chromecast แล้วทำการแฟลซ Chromecast

หัดใช้งาน Android ADB เบื้องต้น
http://forum.groovygang.net/index.php?topic=2383.0


Chromecast – Official ROMs
(Original Factory Image from Google)
http://forum.xda-developers.com/wiki/Google_Chromecast


อธิบายชื่อไฟล์ ota

เช่น ota.12940.stable-channel.eureka-b3.bcf18e5d2375d01d7d34a008950544edd888d1c1.zip
ota.<build number>.<channel>.eureka-<bootloader version>.<sha-1 hash>.zip


การปิดการอัตเดตการปรับปรุง OTA จากกูเกิล
สามารถทำได้โดยการแก้ไข hex ไฟล์ (update_engine และการเปลี่ยนแอพไอดี “app_id”)
http://forum.gtvhacker.com/google-chromecast-f48/topic1463.html?sid=f77e26025d4df190fc0c72a7e4624884

Leave a Reply

Scroll to top
X