Gmail Desktop Notification in Firefox

ผู้ใช้หลายๆ คนหันมาใช้งาน Gmail ในการทำงานร่วมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้งาน Google Apps ที่ให้บริการระบบเมลสำหรับองค์กรธุรกิจ จากการใช้งานระบบเมลผ่านเบราว์เซอร์ สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้เจอะคือ เมือผู้ใช้งานเปิดแท็บเบราว์เซอร์เพื่อทำงานอย่างอื่นๆ (เปิดมากกว่า 1 แท็บ) เมื่อมีอีเมลเข้าผู้ใช้จะไม่รู้เลยมามีอีเมลเข้ามาเพราะเราไม่ได้เปิดแท็บหน้าต่างระบบเมลไว้ตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งย่อเบราว์เซอร์ลงมาเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอีเมลเข้ามาตอนไหน ปัญหานี้ผมของแนะนำให้ติดตั้งส่วนขยายของ Firefox ชื่อ Gmail Notifier

Gmail notifier เป็นส่วนขยายของ Firefox ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการให้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลเข้า

ฟีเจอร์
– สนับสนุนการใช้งานหลายบัญชี
– สนับสนุนหลายป้ายชื่อ
– ใช้เทคโนโลยี RSS ทำให้ใช้แบนด์วิดท์น้อย
– รองรับการทำ mark read, report spam, trash หรือ archive massage

ดาวน์โหลด Gmail Notifier (restartless) Add-ons

ที่มา: addOn.com via Gmail Notifier (restartless)

Leave a Reply

Scroll to top
X