Facebook จะเริ่มใช้ IPv6 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2012 นี้

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ต่างๆ (ISP) ร่วมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย และเว็บไซต์รายใหญ่อย่างเช่น www.facebook.com, www.google.com, www.bing.com และ www.yahoo.com พร้อมเปิดตัวเริ่มใช้ IPv6 ในวันที่ 6 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ โดยเว็บไซต์ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงได้จาก IPv6

สมัครเข้าร่วมได้ที่ Join the Launch

ที่มา – World IPv6 Launch

Leave a Reply

Scroll to top
X