EMC เข้าซื้อบริษัท Startup กลุ่มเมฆ Spamming Cloud Apps

EMC เข้าซื้อบริษัท Startup กลุ่มเมฆ 100% ข้อมูลอีเมลหรือเอกสารบน Google Apps ไม่หาย!!
EMC ยักษ์ใหญ่ของวงการไอทีองค์กร ประกาศเข้าซื้อบริษัท Spamming Cloud Apps ที่ทำระบบสำรองข้อมูล Google Apps สำหรับลูกค้าองค์กร หรือ (Google Apps Backup & Cloud Backup Services)

อนาคตคงย้าย backup storage จาก Amazon S3 มายังกลุ่มเมฆของ EMC บนพื้นฐานซอฟต์แวร์กลุ่มเมฆอย่าง OpenStack
และอีกอย่างข่าวก่อนหน้านี้ (ปี 2012) EMC ก็เข้าซื้อ Syncplicity บริการแชร์ไฟล์กลุ่มเมฆ (บริการคล้าย Dropbox)

โปรโมทให้ฟรีๆ ครับ เพราะใช้บริการอยู่…
Backup for Google Apps
Google Apps Email Backup Software
Google Drive Backup Software
Google Calendar Backup Software
Google Sites Backup Software
100% Restore Guarantee

source: Bizjournals.com 

Leave a Reply

Scroll to top
X