Distribution Kernel Enterprise

ลินุกซ์ดิสโทรที่เป็น community version (kernel community) เช่น ดิสโทร openSUSE, Fedora, Ubuntu หรือ Debian การออกเวอร์ชั่นในแต่ล่ะรอบจะสั่งเกตเห็นว่า เวอร์ชั่นของเคอร์เนล ใกล้เคียงกับเคอร์เนลที่เผยแพร่อยู่ (kernel.org) ปัจจุบันเคอร์เนลเวอร์ชั่น 3.10 stable ซึ่งระยะเวลาการสนับสนุนของลินุกดิสโทรก็จะขึ้นอยู่บอร์ดของชุมชนนักพัฒนาของแต่ล่ะดิสโทร ว่าแผนอาจอิจจากรอบการปล่อยเวอร์ชั่นของ GNOME เช่น ออกรุ่นใหม่ทุกๆ 6 เดือน, 8 เดือน, 12 เดือน หรือรุ่น LTS (Long Term Support) ทำให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถวางแผนการใช้งานได้สะดวก แต่ในบางสถาณการณ์รุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาก็ไม่สามารถทำงานเข้ากับระบบงานเราได้จริง ดังคำกล่างที่ว่า “อยากลองของใหม่ให้ไปใช้ community version”

หากพูดถึงลินุกซ์ดิสทริบิวชั่นที่เป็น enterpriser version เช่น SUSE Linux Enterprise และ Red Hat Enterprise Linux ถือเป็นลินุกซ์ดิสโทรที่ครองตลาดองค์กรขนาดใหญ่อยู่ในปัจจุบัน มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็น เดสก์ท็อปและเวอร์ชั่นเซิร์ฟเวอร์ สิ่งที่แตกต่างของดิสโทรเคอร์เนลในลินุกซ์เอ็นเตอร์ไพร์ส คือ ระยะเวลาการบำรุงรักษา โดยได้รับการดูแลลและสนับสนุนจากวิศวะกรดิสโทรนั้นๆ โดยตรง ซึ่งอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาเคอร์เนลหลัก (kernel.org) ซึ่งนักพัฒนาเหล่านี้ไม่สามารถให้การสนับสนุนกับผู้ผลิตลินุกซ์ดิสทริบิวชั่นนั้นๆ ได้ แต่ส่วนมากทีมวิศวะกรก็เป็นพัฒนาเคอร์เนลที่เผยแพร่อยู่เช่นกัน

รุ่นเคอร์เนลที่ได้รับการอัพเดตแพตช์ ภายใต longterm release kerne ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น เคอร์เนลที่เผยแพร่เวอร์ชั่น 3.0 (longterm: 3.0.86)
ผู้ดูแล : Greg Kroah-Hartman (ปัจจุบันทำงานที่ SUSE สำนักงานในนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี (SUSE Labs)
ปล่อยวันที่ : 22-07-2011
End-of-life (EOL) สิ้นสุด : ตุลาคม 2013

Linux Kernel Development Process Final
Linux Kernel Development Process Final

ตัวอย่าง เช่น บนลินุกซ์ SUSE Linux Enterprise 11 SP3 เมื่อใช้คำสั่ง uname -r ก็จะแสดงเลขรุ่นของการอัพเดต เช่น 3.0.82-0.7 ที่อัพเดตจาก longterm: 2.6.34.14 จากเวอร์ชั่น Service Pack 2 ซึ่งเลขรหัสเวอร์ชันของลินุกซ์เคอร์เนลในแต่ล่ะดิสทริบิวชั่นก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลำดับการปรับปรุง ตัวเลขรหัสเวอร์ เช่น 3.0.86 ตัวเลขหลังจุดตำแหน่งที่สอง .86 ถ้าเป็นจำนวนตัวเลขคู่จะถือว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง แต่ถ้าเป็นตัวเลขคี่จะถือว่ายังพบข้อผิดพลาดอยู่ หรืออยู่ระหว่างการทดสอบฟีเจอร์ เมื่อมีการอัพเดตแพตซ์แล้วก็จะปรับเป็นเลขคู่

การดำเนินการเมื่อผู้ผลิตดิสทริบิวชั่นทำการอัพเดตแพตซ์ตามระยะเวลาที่สนับสนุนลูกค้าแล้ว ถ้าดูรายละเอียดจาก ChangeLog ที่ลินุกซ์เคอร์เนลที่เผยแพร่ จะเห็นว่ามีทีมวิศวะกรพัฒนาลินุกซ์เคอร์เนลส่ง source code ส่วนที่ปรับปรุ่งกลับเข้ามายังโครงการเคอร์เนล ดังนั้นผู้ใช้ลินุกซ์ในองค์กรเมื่อมีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ เข้ามาทำงานร่วม หากพบข้อผิดพลาดในส่วนของเคอร์เนลไดร์เวอร์ ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ผลิตดิสโทรนั้นๆ หรือบางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนไดร์เวอร์ต่างๆ จากทางผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรงที่มีทีมพัฒนาไดร์เวอร์ให้รองรับลินุกซ์

Leave a Reply

Scroll to top
X