การหาเส้นทางของ Core router ที่ส่งผ่านข้อมูลกับ Cloud Datacenter

BGP โพรโตคอลที่ใช้งานบนเราท์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Core router กับ Backbone router
AS number หมายเลขประจำตัวเราท์เตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

เส้นทางของ Core router ที่ส่งผ่านข้อมูลบน Cloud Datacenter
เส้นทางของ Core router ที่ส่งผ่านข้อมูลบน Cloud Datacenter

จุดเริ่มต้น: AS17552
ปลายทาง: AS46652
เซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงไอพีแอดเดรส : 192.81.217.xxx

Origin AS Announcement Description
AS46652 192.81.216.0/22 Digital Ocean, Inc.
192.81.217.xxx > 192.81.216.0/22 > AS46652 > ServerStack, Inc.
(AS46652 เป็น Peers V4 ของ AS2914 NTT America, Inc.)

AS46652 IPv4 Peers
ASN Name
AS1299 TeliaSonera International Carrier
AS3356 Level 3 Communications, Inc.
AS174 Cogent Communications
AS2914 NTT America, Inc. (Country of Origin: United States)
AS3257 Tinet SpA (Country of Origin: Germany)
AS4436 nLayer Communications, Inc.

จุดเริ่มต้น: AS17552 ไปยังไอพีแอพเดรส 192.81.217.xxx โดยการติดต่อสื่อสารอยู่บนเส้นทางหลักหมายเลข ASNumber 46652 -> จากนั้นจะส่งผ่านข้อมูลไปยัง peer หมายเลข AS2914 -> และถึงปลายทาง AS46652 ที่มีขอบเขตชุดไอพีแอดเดรสคือ 192.81.216.0/22

ASNumber: 46652
ASName: SERVERSTACK-ASN
ASHandle: AS46652
———————————
OrgName: ServerStack, Inc.
OrgId: RCN-12
Address: 270 Lafayette St
Address: Suite 1105
City: New York
StateProv: NY
PostalCode: 10012
Country: US
———————————

นั้นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง (vm) รันอยู่บน Datacenter ที่ New Youk

หมายเลขประจำตัว AS2914 (NTT America, Inc) ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Country of Origin) จะเป็นหมายเลข AS38082 – True International Gateway Co., Ltd. (Thailand) และหมายเลข AS4651 – The Communications Authority of Thailand(CAT)

รายละเอียดที่กล่าวมาผู้อ่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หรือเลือก Datacenter เวลาสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงจากผู้ให้บริการคลาวด์ได้ องค์ประกอบเกียวกับการอิมพลีเมนท์ระบบบนคลาวด์ยังมีอีกเยอะ เช่น global infrastructure ตัวอย่าง location  ศูนย์ข้อมูล Amsterdam (Netherlands) ก็จะอยู่ในทวีปยุโรป, ส่วน New York ก็อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ (North America)    ไว้จะค่อยๆ มาเขียนเล่าประสบณ์การณ์ให้ได้อ่านกันนะครับ :-

Reference: Hurricane Electric

Leave a Reply

Scroll to top
X