Care – ชื่อนี่ยังคงอยู่ในใจเสมอ

จะว่ากันไปแล้วถ้าแม่ผมไม่ถ่ายภาพนี่ไว้ให้ ก็เลยจะไม่รู้เลยว่าแป้งป๋องแรกในชีวิตที่ใช้คือ Care

Care

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยใช้นะครับ.

Leave a Reply

Scroll to top
X