3 ทฤษฎีที่จะทำให้คุณได้ #Deal มากขึ้น #แบบไม่ต้องขาย และคุ้มค่าที่สุด!

3 ทฤษฎีที่จะทำให้คุณได้ Deal มากขึ้น #แบบไม่ต้องขาย และคุ้มค่าที่สุด!

1. Consumer Behavior ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค

การค้นหา การเลือกซื้อ การตัดสินใจ การใช้ การประเมินผล บริการเพื่อสนองความต้องการ หรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบำบัดความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และความพอใจที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ

2. Demand Theory ทฤษฏีอุปสงค์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อราคาสินค้านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง

3. ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ

ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อเชิงการประเมิน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิทยาศาสตร์

เช่น ความคิดที่ว่าวิตามินชนิดเม็ดดีกว่าแคปซูล เพราะกินง่ายกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้เทคโนโลยี #Licap แล้วซึ่งให้ประสิทธิภาพสูง และดีกว่าแบบเม็ดหรือแคปซูลแบบปกติ

ageloc-y-span
ageloc-y-span

ตั้งแต่ปี 2551 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 1,000 ราย
หรือร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ช่องทางจำหน่วยที่สำคัญ ได้แก่ การขายตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และร้านค้าปลีกคิดเป็น
สัดส่วนร้องละ 20 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแบ่งได้ตามอายุของผู้บริโภค

กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 50 หรือผู้สูงวัย กำลังซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่า ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพทั้งหมด
และถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเป็นตลาดใหญ่มากขึ้น

เนื่องจากมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้บริโภคในกลุ่มอื่นๆ สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผลิตภัฑณ์ที่ลงลึกระดับยีน
การต่อต้านความเสื่อมชราสำหรับบุคคลที่ต้องการยืดเวลาของความอ่อนเยาว์

ด้วยคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดความเสื่อมของร่างกาย ผลิตภัณฑ์ที่เข้าจัดการกลุ่มยีนช่วยเสริมความจำ ช่วยเรื่องสายตา ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ที่ช่อยป้องกันหรือบรรเทาอาการปวดกระดูกหรือตามข้อต่างๆ ของร่างกาย และด้านผิวพรรณ

ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน 16%
อาหารเสริมทั่วไป 35%
ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างและบำรุงร่างกาย 42%
และอาหารเสริมสำหรับเด็ก 7%

(ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย และ สสว.)
——————————————-

yspan
yspan

ลิแคป (Licap Technology)
เทคโนโลยีล้ำหน้าเพื่อเก็บกักสารประกอบที่เป็นน้ำ
และผงในเม็ดเดียวกันและยังคงประสิทธิภาพของสารไว้ได้

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Licap ได้ที่
http://www.ageloc2u.com/index.php/ageloc-y-span/

ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้จริงๆ ครับ
สมัครลงทะเบียนด่วน! และอ่านรายละเอียดได้ที่
Distributor Sign Up ได้ที่ http://goo.gl/O84A8e

เม็ดแคปซูลช่วยเพิ่มตอบสนองการดูดซึมของร่างกาย นั้นหมายถึงการได้รับสารสำคัญในปริมาณสูง เก็บกักสารสำคัญในเม็ดเล็กๆ
แต่ทรงประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ มั่นใจถึงการนำส่งเข้าสู่ระบบของร่างกาย

Leave a Reply

Scroll to top
X