3G – ศาลปกครองกลาง สั่ง “คุ้มครองชั่วคราว” ให้กทช.ระงับประมูล 3G ด้วยเหตุผลเรื่องการ Roaming

(14 ก.ย.) ศาลปกครองมีคำสั่งรับฟ้อง กรณีที่ กสท. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) คดีดำที่ 1411/2553 โดยมีคำสั่งนัดไต่สวน และพิจารณารับคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ กสท ได้ยื่นฟ้องสำนักงาน กทช. เป็นจำเลยที่ 1 และ กทช. ทั้ง 7 คน เป็นจำเลยที่ 2 ให้เพิกถอนประกาศร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เนื่องจาก กทช.ไม่มีอำนาจจัดสรรคลื่นดังกล่าว และจำเป็นต้องรอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยพร้อมกัน

(1) การ Roaming คือ การที่ลูกค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งไปใช้โครงข่ายของผู้ประกอบกิจการ รายอื่นในพื้นที่ที่ตนเองไม่มีโครงข่ายให้บริการ

(2) เช่น การเดินทางไปต่างประเทศที่ผู้ประกอบกิจการของไทยไม่มีโครงข่ายเราต้อง Roaming เพื่อใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศนั้นๆ

(3) อีกตัวอย่าง โครงข่าย TOT 3G ซึ่งมีโครงข่ายเฉพาะ กทม และปริมณฑล ดังนั้นเมื่อลูกค้า ออกนอกพื้นที่จึงต้อง Roaming บนโครงข่าย 2G ของ บมจ.AIS

(4) การ Roaming จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีโครงข่ายคลอบ คลุม เพื่อให้การบริการไม่กระทบต่อประชาชนผู้ให้บริการ

(5) ในประกาศ กทช.ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม (2G) จะต้องอนุญาตให้ผู้รับบริการของผู้ประกอบกิจการรายใหม่ (3G) Roaming บนโครงข่ายของตนเอง

(6) ทั้งนี้เนื่องจากรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต 3G จะเริ่มสร้างโครงข่ายโดยจะต้องคลอบคลุม 80% ของประชากรภายใน 4 ปี ตามข้อกำหนดในประกาศ กทช.

(7) ดั้งนั้นในระหว่างที่ 3G ขยายโครงข่ายและยังไม่คลอบคลุม จึงกำหนดให้ผู้ให้ประกอบกิจการ 2G อนุญาตให้ลูกค้าของ 3G Roaming บนโครงข่ายของตนเอง

(8) การกำหนดก็เพื่อแก้ปัญหาการครอบคลุมของโครงข่ายและประโยชน์ของผู้รับบริการ และเป็นข้อกำหนดที่เป็นสากลดำเนินการโดยทั่วไปในหลายประเทศ

(9) เจตนารมย์ในการกำหนดดังกล่าวของ กทช. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ 2G ต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ (3G) Roaming ในช่วงการสร้างโครงข่าย

(10) กทช. ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการ 2G Roaming บนโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการรายใหม่ (3G) เนื่องจากไม่มีเหตุของความไม่คลอบคลุมของโครงข่าย

(11) ผู้ประกอบกิจการ 2G ประกอบกิจการมานานนับสิบปีมีโครงข่ายคลอบคลุมอย่างเพียงพอจึงไม่มีเหตุที่จะ มา Roaming บนโครงข่ายที่สร้างขึ้นมาใหม่

(12) กรณีที่มีเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความคลอบคลุมของโครงข่าย เช่น ต้องการให้บริการการสื่อสารที่ดีกว่าของเทคโนโลยี 3G กับลูกค้า

(13) ผู้ประกอบกิจการรายเดิม (2G) จะต้องดำเนินการในรูปแบบของผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีโครงข่ายของตนเอง Mobile Virtual Networks Operator: MVNO

(14) การให้แยกบริการออกมาเป็น MVNO ก็เพื่อมิให้มีปัญหากับสัญญาสัมปทาน รวมถึงการใช้ฐานลูกค้าเดิมสร้างความได้เปรียบต่อผู้ประกอบกิจการรายใหม่

(15) ผมคิดว่า กทช. พยายามออกกติกาในเรื่องการ Roaming ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการ 3G รายใหม่และประชาชนผู้รับบริการครับ

ที่มา – Dr. Natee Sukonrat

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

ไม่แปลกใจที่ศาลรับฟ้อง เพราะ กสท เป็นหน่วยงานรัฐ แต่ถ้าศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพราะเห็นว่ามีผลกระทบต่อสาธารณะ กทช. ก็ต้องปฏิบัติตาม

ข้อเสนอที่ผมเห็นด้วยอ่านที่ blognone

ล่าสุด ทีโอทียื่นฟ้องกทช.ต่อศาลปกครองแล้วเช้านี้

ส่วนเรื่องหุ้นและการเงินล่าสุด

ล่าสุด เมื่อ 9.57 น.หุ้น ADVANC ร่วงลง 8.42% มาอยู่ที่ 89.75 บาท ลดลง 8.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 774.12 ล้านบาท

หุ้น DTAC ร่วง 13.19% มาอยู่ที่ 39.50 บาท ลดลง 6.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 427.50 ล้านบาท

หุ้น TRUE ร่วง 22.79% มาอยู่ที่ 5.25 บาท ลดลง 1.55 บาท มูลค่าซื้อขาย 671.94 ล้านบาท

ที่มา – http://www.ryt9.com/s/iq05/986816

Leave a Reply

Scroll to top
X