โปรดระวัง!!! ภัยจาก Facebook

มิจฉาชีพปลอมแปลงส่งข้อความมายัง inbox ในแฟนเพจหรือชื่อบัญชีของคุณ อ้างบอกจะปิดบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง หากในข้อความมีลิงกให้ป้อนรหัสผ่าน ห้าม!กรอกโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างข้อความดูรูป

Facebook Security Spam
Facebook Security Spam

จุดที่มิจฉาชีพไม่เนียน
1. ลิงก์ URL ใช้ tiny.cc
2. ชื่อบัญชี “Facebook Scurify” ตัว “e” หาย
3. ข้อความภาษาไทย (อ่านยังไงก็เป็นพวกสแปมอยู่ดี) signature base string

การจัดการกับ Spam บัญชีนี้
คลิก setting > Mark as spam

Leave a Reply

Scroll to top
X