[แนะนำหนังสือ] สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ SUSE

[1] SUSE Linux Toolbox: 1000+ Commands for openSUSE and SUSE Linux Enterprise

[2] The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server

[3] Beginning the Linux Command Line (Expert’s Voice in Open Source)   

เป็นหนึ่งในหนังสือที่จะำมาเป็น reference ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

 

 

Leave a Reply

Scroll to top
X