แกะ 3COM Baseline Switch 2824 (Gigabit Switch)

หลายวันก่อนก็แกะ 3COM SuperStack Switch 3226 ไปตัวนั้นยังไม่ไ้ด้ไปซื้อพัดลมมาเปลื่ยนเลย เมื่อวานก็เลยถือโอกาสจัดการตัว 2824 ซะเลย ตัวนี้มีขนาดเล็กใช้งานมาแล้ว 5 ปีเหมือนกันยังไม่เคยมีปัญหาเลย ภายในใช้พัดลม 2 ตัวเหมือน 3226

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

รูปภายใน หลังจากเปิดฝา

24 ports (Gigabit Switch)

หลังจากเป่าฝุ่นทำความสะอาดแล้วก็เอามันเข้าที่เดิมซะ

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Leave a Reply

Scroll to top
X