เทคนิคการค้นหาใน Google Drive

ใน Google Drive เราสามารถค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แต่เพื่อให้การค้นหามีประสิทธิภาพและค้นหาเอกสารบางส่วนหรือทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว เราจะต้องมีเทคนิคในการค้นหาแบบกำหนดโอเปอเรเตอร์ในการค้นหา ซึ่งเป็นเทคนิคในการค้นหาขั้นสูง (advanced search)

3 วิธีที่จะทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นไฟล์, โพลเดอร์, ไฟล์เอกสาร Google document, ไฟล์ spreadsheet และไฟล์ presentation

Google Drive Advanced Searche
Google Drive Advanced Searche

1.ที่กล่องค้นหาคลิกปุ่มสามเหลี่ยมลูกศรชี้ลงด้านขวา ให้จำกัดการค้นหาตามประเภทที่ต้องการค้นหา เช่น ค้นหาเฉพาะเจ้าของไฟล์เชื่น userA
2.ในการค้นหาเฉพาะเจ้าของไฟล์ สามารถระบุเป็นชื่ออีเมลแอดเดรส หรือชื่อยูสเซอร์ได้ (owned by name) หรือที่ไม่ใช้เจ้าของไฟล์ Not owned by name
3.การกำหนดโอเปอเรเตอร์ในการค้นหา (ดูตารางด้านล่าง)

Common search operators:

Operator Action Example
“search term “ Exact words within the quote marks “marketing project” Document name or contents include the exact term marketing project
OR Files that include at least one of the words project OR marketing Document name or contents include one ofproject or marketing
AND Files that include both of the words project AND marketing Document name or contents include bothproject and marketing
Does not include, can be used in front of any operator to search for the negative ie is not a folder would be -type:folder -sales -type:folder Document name or contents do not include the term sales and search will ignore folders
from: Files shared by a person from:hello@gappstips.com Files shared by hello@gappstips.com
to: Files shared with a person to:hello@gappstips.com Files shared with hello@gappstips.com
owner: Files owned by a person owner:hello@gappstips.com Files owned by hello@gappstips.com
is:starred Items marked with a star is:starred Files that have been starred.
type: Search for document types – document, spreadsheet, presentation, drawing, image, video, pdf type:pdf Finds all pdf files
before:YYYY-MM-DD after:YYYY-MM-DD Files modified before and/or after the entered date – ie search between a set of dates before:2012-10-12 after:2012-10-08 Files modified between the 8th and 12th October 2012
title: Search by title of the file or document (combine with ” ” to perform exact title search) title:”google apps tips” Files with the title including the exact phrase google apps tips

 

ที่มา – Google Apps Tips

Leave a Reply

Scroll to top
X