เซ็นรับรองสำเนา….ห้ามปากกาหมึกสี?

วันนี้มีโอกาสไปทำธุรที่ธนาคารมาครับ (ไทยพาณิชย์ สาขา รัชดาฯ2) ล่าสุดที่ไปธนาคารก็ 3-4 เดือนแล้ว พอวันนี้เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เกินขึ้น ระหว่างการเซ็นของพนักงาน ก็คือ พนักงานการเงินใช้ ปากาหมึกแดงในการเซ็น นานมาแล้วเคยได้รับสแปมส์เมล ในหัวข้อ “เซ็นรับรองสำเนา….อย่าใช้หมึกสีน้ำเงิน”

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง…รู้ไว้ไม่เป็นหนี้

บางคนอาจใช้ขีดเส้นขนาน แล้วเขียนข้อความ / เซ็นรับรอง

วันนี้ เอาวิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาที่ถูกต้อง มาแบ่งปันให้คุณรู้ไว้จะได้ไม่เป็นหนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประมาทไม่ได้เลยล่ะ เพราะหากเซ็นไม่ถูกวิธีแม้เพียงนิดเดียว   คุณอาจตก เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่นำเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ จากการเซ็นรับรองของเราไปทำประโยชน์ส่วนตน แต่สร้างหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้กับเรา ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า…ทุกครั้งหากต้องเซ ็นเอกสารรับรองสำเนาอย่าลืม … จำ…และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ…
1) ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า..เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น      “ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น”
2) นอก จากกำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องกำกับ วัน/เดือน/ปี เขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วยนะค่ะ ซึ่งนั่นจะช่วยกำหนดอายุการใช้งานสำเนาของเราได้
3) ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญ   ทั้ง สามข้อคือวิธีเซ็นที่ถูกต้องในการรับรองสำเนาอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กับมิจฉาชีพ เอาไปสร้างหนี้ให้กับเรา ต่อไปนี้ต้องระวัง เพราะคุณอาจเป็นรายต่อไป ที่จู่ๆก็มี หนี้ตามมาเคาะประตูถึงบ้าน รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมทำตามล่ะ
4) ใน กรณี ที่เซ็นเอกสาร ต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น ถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะเครื่องถ่ายเอกสาร บางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความของบัตรประชาชน แล้วทำให้มิจฉาชีพ เซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้น แทนเราได้เลย

****เพราะ ฉะนั้นเราควรเซ็นด้วยปากกาสีดำเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือถ้าดึงสีดำออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้าบัตรประชาชนค่ะ

แต่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ใช้ปากกาหมึกสีแดงเซ็น และข้างๆ การเซ็นกำกับด้วยตัวเลขอีก (ผมเข้าใจว่าเป็นรหัสพนักงาน) ตอนนี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าป้องกันมิจฉาชีพ หรือทางบอร์ดผู้บริหาร มองว่าชัดเจนดูง่าย เนื่องจากเป็นสีแดง (นโยบาย)

ถ้าท่านใดเข้าไทยพาณิชย์ สาขาๆ อื่น ช่วยรายงานด้วยนะครับ ว่าเป็นเหมือนกันไหม

Leave a Reply

Scroll to top
X