อินเทอร์เน็ต Homeuse และวิธีป้องกัน malware และ phishing sites ด้วยตนเอง

ที่ว่า Homeuse ก็เพราะว่าสำหรับบางองค์กรจะมี Antivirus Gateway หรืออาจจะเป็น Firewall/IPS
วิธีง่ายๆ ที่คุณเองก็สามารถป้องกัน malware และ phising site ได้ก็คือการเปลี่ยน Resolve Name หรือ DNS server โดยเลือกใช้จากผู้ให้บริการฟรีด้านล่างนี้ครับ

Norton ConnectSafe
Preferred DNS: 198.153.192.40
Alternate DNS: 198.153.194.40

OpenDNS
Preferred DNS: 208.67.222.222
Alternate DNS: 208.67.220.220

การคอนฟิกที่ตัวเราท์เตอร์
การคอนฟิกที่เครื่อง PC
Reference – Incognito Lab

Leave a Reply

Scroll to top
X