สั่งพิมพ์ 1 หน้า ดันออก 10 หน้า

เปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader กำหนดสั่งพิมพ์ 1 Copie ดันออก 10 Copies

การแก้ไขปัญหา
– cd ไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้คนนั้น

[sourcecode]
cd /home/sontaya/
rm .* -R
[/sourcecode]

Leave a Reply

Scroll to top
X