รายชื่อผู้ให้บริการ Free Dynamic DNS

DynDNS.org ที่ได้รับความนิยมลำดับ TOP 5 ปัจจุบันก็ไม่ฟรีซะแล้ว (เวลาเปลี่ยน…) ปัจจุบันได้แค่ให้ทดลองใช้งานเพียง 14 วัน แต่ยังมีเจ้าอื่นๆ ที่ให้บริการฟรีอยู่ (ขอให้ฟรีต่อไป) รายชื่อด้านล่างนี้เลยครับ

Name URL and domain selection Subdomains? Domains?
dnsdynamic.org
(June 2011)
http://www.dnsdynamic.org/Domains: *.user32.com, *.tftpd.net, *.wow64, etc (12+)
Free VPN Also Available
Free Free
changeIP.com
(June 2011)
http://www.changeip.com/Domains: *.dumb1.com, *.wikababa.com, *.dynamic-dns.net, etc (100+) Free $3/mo
$6/qr
$15/yr
No IP
(June 2011)
http://www.no-ip.com/Domains: *.no-ip.com, *.servequake.com, *.sytes.net, etc. (21 domains) Free (5 domain limit) $15/yr
afraid.org
(June 2011)
http://freedns.afraid.org/Domains: *.afraid.org, many many others (they list about 300. no, really.) Free (donations encouraged) Free (donations encouraged)
dyndns.com
(December 2011)
http://www.dyndns.com/18 Subdomains Available No Longer Free Free
(Pro: $15/yr)
zonomi.com
(June 2011)
http://www.zonomi.com/ Free $10/yr
zoneedit.com
(June 2011)
http://www.zoneedit.com/ Free Free
cjb.net
(June 2011)
http://www.cjb.net/Domains: *.cjb.net Free N/A
Zerigo
(June 2011)
http://www.zerigo.com/managed-dns Free (Pro: $19/yr) Free
3322.org
(June 2011)
http://www.3322.org/Chinese Domains: *.3322.org, *.8866.net, etc (quite a few, but seem to have trouble accessing their sites from US) Free N/A
oray.com
(June 2011)
http://www.oray.com/Chinese Domains: *.xicp.net, etc (in Chinese) Free N/A
DarSite
(June 2011)
http://www.darsite.com/engDomains: *.darweb.com $100/year $100/year
ddns.nu
(5 Dec 2001)
http://www.ddns.nu/Domains: *.cable.nu, *.optus.nu, *.evangelion.nu, several others Reg Disabled Reg Disabled
Deerfield
(2 Nov 2002)
http://dns2go.deerfield.com/Domains: *.dns2go.com, *.idleplay.net, *.dynamic-site.net, others $9.95/year $19.95/year
DHIS
(June 2011)
http://www.dhis.org/Domains: *.net.dhis.org Free N/A
DHS
(9 Dec 2001)
http://www.dhs.org/Domains: *.dhs.org $5 (one-time charge?) N/A
DNS 4 BIZ
(2 Nov 2002)
http://www.dns4biz.de/Domains: Unknown Free (also for-pay options available) $4.99/month
DNS Exit
(2 Dec 2002)
http://www.dnsexit.com/ N/A Free
DNS Made Easy
(2 Nov 2002)
http://www.dnsmadeeasy.com/Domains: *.dnsmadeeasy.com, others Free $4.95/year (up to 5 domains)
DNS Park
(8 Dec 2005)
http://www.dnspark.com/services/dynamicDNS.php N/A $8.95/year
dnsd.be
(5 Dec 2001)
http://www.dnsd.be/Domains: *.dnsd.be 5 Euro per year for the first
hostname; 4 Euro for additional
hostnames mapped to the same IP.
N/A
DtDNS
(9 Dec 2001)
http://www.dtdns.com/Domains: *.darktech.org, *.dtdns.net, *.etowns.com, others Free $20/year
dyn.ee
(9 Dec 2001)
http://www.dyn.ee/Domains: *.dyn.ee, *.dynserv.[com/net/org] Free N/A
DynAccess
(5 Dec 2001)
http://www.dynaccess.deDomains: *.dyn-access.(com/net/org/de/info/biz),
several others
5 Euro/year (or more, depending on
name selected)
DynamIP
(5 Dec 2001)
http://www.dynamip.com/ N/A $3/month
Dynamx
(5 Dec 2001)
http://www.dyn.ro/Domains: *.dynam.ac, *.dyn.ro, *.my-ho.st, *.irc-chat.org Free N/A
dyndns.dk
(9 Dec 2001)
http://dyndns.dk/Domains: *.dyndns.dk, *.kyed.com, *.lir.dk, *.yaboo.dk Free $10/year
dyndsl.com
(5 Dec 2001)
http://www.dyndsl.com/Domains: *.dyndsl.com, *.45z.com, *.au2000.com Free N/A
dynip.com
(9 Dec 2001)
http://www.dynip.com/Domains: *.dynip.com, others $35.95/year and up (based on domain name chosen) $159.95/year
dyns.cx
(5 Dec 2001)
http://dyns.cx/Domains: *.dyns.cx, *.dyns.net, *metadns.cx, others Free 15 Euro/year
DynUp
(5 Dec 2001)
http://www.dynup.net/Domains: *.dynup.net Free N/A (“coming soon”)
Easy DNS
(5 Dec 2001)
https://web.easydns.com/ N/A $19.95/year
Home PC
(5 Dec 2001)
http://www.homepc.org/Domains: *.homepc.org Reg Disabled N/A
Hotline DNS
(5 Dec 2001)
http://www.hldns.com/Domains: *.hldns.com Free N/A
Microtech Ltd.
(5 Dec 2001)
http://www.microtech.co.gg/dns/Domains: *.freelancedeveloper.com, *.ohflip.com, *.microtech.co.gg, *.easydns4u.com Free 20 UKP/year
MiniDNS
(5 Dec 2001)
http://www.minidns.net/Domains: *.minidns.net Free (“with quota”) Free (“with quota”)
myserver.org
(9 Dec 2001)
http://www.myserver.org/Domains: *.myserver.org, *.USArmyReserve.com, *.WidescreenHD.tv, several others Free $24.95/year
Nettica
(2 Nov 2002)
http://www.nettica.com/ N/A $25/year, $45 for 2 years
Open Domain Server
(5 Dec 2001)
http://www.ods.org/Domains: *.ods.org Free $20/year for up to 5 domains
Planet DNS
(9 Dec 2001)
http://www.planetdns.net/Domains: *.planetdns.[net/org/biz/ca] $19.95/year $49.95/year
PowerDNS
(5 Dec 2001)
http://www.powerdns.com/ N/A Free for up to five domains, per email from site admin.
Prout
(2 Nov 2002)
http://www.prout.be/dns/Domains: *.prout.be, *.dyn.prout.be Free N/A
Sitelutions
(2 Nov 2002)
http://www.sitelutions.com/info/sldns N/A Free
Static Cling
(5 Dec 2001)
http://www.staticcling.org/Domains: *.staticcling.org Free N/A
That IP
(2 Nov 2002)
http://www.thatip.com/Domains: *.thatip.com $10 for up to 5 names $10 for up to 5 names
Turnkey Hub
(June 2011)
https://hub.turnkeylinux.org/Domains *. TKLAPP.com
Cloud Services with Turnkey Hub, but pricing based on Amazon EC3
Free Free
TZO Internet
(5 Dec 2001)
http://www.tzo.com/Domains: *.tzo.com, *.tzo.net, *.tzo.org, *.tzo.cc $24.95/year $59.95/year
$99.95/2 years
whyI
(9 Dec 2001)
http://www.whyi.org/Domains: *.yi.org,*.whyi.org,*.weedns.com,*.b0b.org Free N/A
Xname
(June 2011)
http://www.xname.org/Domains: *.xname.org Free N/A
Widge DNS
(3 Dec 2002)
http://dns.widge.net/ N/A Free
World Wide DNS
(5 Dec 2001)
http://www.worldwidedns.net/ N/A $39/year

Reference : http://dnslookup.me/dynamic-dns/

Leave a Reply

Scroll to top
X