ระหว่าง /dev/st0 และ /dev/nst0

เกี่ยวกับ SCSI tape device names สำหรับ Tape backup ที่ใช้คำสั่ง mt ในการควบคุม Tape Drive.

/dev/st0 ชื่ออุปกรณ์ SCSI ตัวแรก ซึ่งทำงานแบบ auto rewind คือ เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จแล้วเทป
จะถูก rewind กลับมายังหัวเทปเสมอ.

/dev/st1 ชื่ออุปกรณ์ SCSI ตัวที่สอง ซึ่งทำงานแบบ auto rewind คือ เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จแล้วเทป
จะถูก rewind กลับมายังหัวเทปเสมอ.

/dev/nst0 ชื่ออุปกรณ์ SCSI ตัวที่หนึ่ง ซึ่งทำงานแบบ non-rewind คือ จะเขียนข้อมูลลงเทปเป็น track ทำให้เราสามารถเขียนข้อมูลได้หลายครั้ง
เช่น
tar -zcvf /dev/nst0 /home
tar -zcvf /dev/nst0 /data

/dev/nst1 ชื่ออุปกรณ์ SCSI ตัวที่หนึ่ง ซึ่งทำงานแบบ non-rewind คือ จะเขียนข้อมูลลงเทปเป็น track ทำให้เราสามารถเขียนข้อมูลได้หลายครั้ง
เช่น
tar -zcvf /dev/nst1 /home
tar -zcvf /dev/nst1 /data

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]
หากเราใช้ shell script ในการเขียนข้อมูลลงเทป ซึ่งมีหลายๆ คำสั่ง ดังนั้นควรใช้ชื่ออุปกรณ์ว่า /dev/nst0 (หากมี SCSI ตัวเดียว) เป็นต้น.

Leave a Reply

Scroll to top
X