น่าทึ่งกับเดือนสิงหาคม (5 Sundays, 5 Mondays, 5 Tuesdays all in one mount)

เรื่องนี้มาจาก Twitter ที่มีคนทวิสขึ้นไปว่าเดือนสิงหาคม ปีนี้ มีวันอาทิตย์ 5 วัน, จันทร์ 5 วัน, อังคาร 5 วัน ซึ่งไม่มีเดือนไหนในแต่ล่ะปีเป็นอย่างนี้

ที่มา (mail forward) เหตุการณ์ในลักษณะนี้ ต้องมากกว่า 800 ปี ขึ้นจะเกิดขึ้น แต่เมื่อได้ตรวจสอบแล้วจริงๆ คือไม่ใช้

ตารางปฏิทินปีที่มี มีวันอาทิตย์ 5 วัน, จันทร์ 5 วัน, อังคาร 5 วัน
1965, 1971, 1976, 1982, 1993
1993, 1999, 2004, 2010, 2021
2021, 2027, 2032, 2038, 2049

ซึ่งถ้าเรามองเป็น pattern ก็คือ 6-5-6-11 เป็นลูปไปเรื่อยๆ(ตามตารางข้างบน)
ซึ่งปีต่อไปก็นับไปอีก 11 ปี นั้นก็คือปี 2021 จากนั้นเราก็นับไปอีก 5 ปีก็จะได้ 2027 แล้วก็ 6,11 ตามลำดับ

“โลกใบนี้มีอะไร เกิดขึ้นได้เสมอ”

Leave a Reply

Scroll to top
X