ทีม SUSE Security ไม่เอาไว้ DigiNotar CA

หลังจากเป็นข่าวมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา “แฮกเกอร์สามารถขอใบรับรอง SSL จากผู้ให้บริการรับรองในเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่า DigiNotar ให้กับโดเมน *.google.com เป็นผลสำเร็จ” ทำให้ทีม SUSE Security ได้ทำการอัพเดท openssl-certs แล้ว และลบ DigiNotar CA ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งมีผลกระทบกับ product ต่อไปนี้ ที่ต้องอัพเดท root CA ใหม่

          SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware
          SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1
          SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
          SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3
          SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1
          SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]

Leave a Reply

Scroll to top
X