ติดตั้ง SSH Server บน Android phone ด้วย SSHDroid

โปรแกรม SSHDroid ทำหน้าที่เป็น SSH Server บนโทรศัพท์มือถือ Android หลังติดตั้งเสร็จก็จะสามารถรีโมทจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง Android ผ่าน WiFi ได้ด้วยโปรแกรม Putty ได้สบายครับ

การติดตั้งโปรแกรม
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม SSHDroid จาก Android Market
2. ติดตั้งเสร็จถ้าไม่มีปัญหาอะไรโปรแกรมก็จะเปิดดังรูป
3. คลิกปุ่มซ้ายล่างของโทรศัพท์ จะขึ้นเมนู Options ในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi เมื่อสตารท์ SSHDroid จะขึ้นความข้อ “no wifi connection” ให้ไปที่เมนู Options > เลือกเครื่องหมายถึงหน้า “Require WiFi” ออก – คลิกเลือก Enable shared keys
4. โปรแกรม Putty ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่หมายเลข IP address 10.0.2.15 (จากตัวอย่าง)
5. Username คือ root และ Password คือ admin (เปลื่ยน password เข้าไปที่ SSHDroid > Options > Password) เป็นอันเสร็จ.

ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง

ตวรจสอบหน่วยความจำ (Memory) free
[sourcecode]
free
total used free shared buffers
Mem: 428576 402180 26396 0 2600
-/+ buffers: 399580 28996
Swap: 0 0 0 
[/sourcecode]

ตรวจสอบขนาดพื้นพาร์ติชั่น df
[sourcecode]
df
/dev: 214288K total, 12K used, 214276K available (block size 4096)
/system: 194560K total, 191940K used, 2620K available (block size 4096)
/data: 204288K total, 106984K used, 97304K available (block size 4096)
/lgdrm: 2816K total, 776K used, 2040K available (block size 4096)
/mnt/asec: 214288K total, 0K used, 214288K available (block size 4096)
/cache: 65536K total, 7580K used, 57956K available (block size 4096)
/mnt/sdcard: 1922372K total, 1321276K used, 601096K available (block size 4096)
/mnt/secure/asec: 1922372K total, 1321276K used, 601096K available (block size 4096)
/mnt/asec/org.sipdroid.sipua-1: 2088K total, 880K used, 1208K available (block size 4096)
/mnt/asec/berserker.android.apps.sshdroid-1: 2088K total, 280K used, 1808K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.aob.android.mnm-1: 2088K total, 480K used, 1608K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.skype.raider-1: 9352K total, 7704K used, 1648K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.cyandroid.piano-1: 2088K total, 444K used, 1644K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.csipsimple-2: 5200K total, 3540K used, 1660K available (block size 4096)
/mnt/asec/aws.apps.networkInfoIi-2: 2088K total, 120K used, 1968K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.estrongs.android.taskmanager-1: 2088K total, 256K used, 1832K available (block size 4096)
/mnt/asec/org.connectbot-1: 2088K total, 712K used, 1376K available (block size 4096)
/mnt/asec/org.zwanoo.android.speedtest-1: 4164K total, 2668K used, 1496K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.a0soft.gphone.app2sd-2: 2088K total, 232K used, 1856K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.polarbit.rthunder2lite-1: 20764K total, 18944K used, 1820K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.google.zxing.client.android-1: 2088K total, 504K used, 1584K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.adobe.reader-2: 3124K total, 2044K used, 1080K available (block size 4096)
/mnt/asec/com.keramidas.TitaniumBackup-1: 4164K total, 2164K used, 2000K available (block size 4096)
[/sourcecode]
การใช้คำสั่ง cd ไปยัง directory ที่ต้องการ cd, ls
[sourcecode]
cd /etc
ls

defaultSettingsDB.xml
init.qcom.post_boot.sh
updatecmds
init.qcom.coex.sh
NOTICE.html.gz
init.goldfish.sh
MELFAS_FIRM.bin
init.qcom.fm.sh
wifi
gps.conf
loc_parameter.ini
01_qcomm_omx.cfg
init.qcom.bt.sh
security
flex
AudioFilter.csv
pvplayer.cfg
bluetooth
wl
wiperconfig.xml
permissions
firmware
event-log-tags
ppp
email
vold.fstab
apns-conf.xml
dhcpcd
hosts
init.qcom.sdio.sh
dbus.conf
[/sourcecode]

คำสั่งสำหรับรีบูตเครื่อง
[sourcecode]
reboot
[/sourcecode]

Leave a Reply

Scroll to top
X