ข้อดี-ข้อเสียของการโรมมิ่งโปรไฟล์ผู้ใช้ (Roaming user profiles)

มองโดยร่วม Linux และ Windows นะครับ

ข้อดี
– ควบคุมการจัดการต่างๆ โดยการบังคับที่โปรโฟล์ผู้ใช้
– ช่วยป้องกันการเสียหายต่างๆ โดยผู้ใช้เอง
– ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเองได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ ทุกเครื่องในเครือข่าย
– ผู้ดูแลระบบสำรองข้อมูลได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพียงที่เดียว
– ทำงานร่วมกันได้กับ windows 2000, XP, Vista, 7 และ Linux (NOTE: Windows Vista และ 7 จะเพิ่ม .V2 ใน profile stord (\\server\profiles\username.V2)

ข้อเสีย
– ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าใช้งานเครื่องเวิร์กสเตชั่นต่างๆ ข้อมูลผู้ใช้จะถูกโอนผ่านเครือข่ายมาเก็บที่เครื่องนั้นๆ
– ในการเข้าสู้ระบบ (login) ใช้เวลานาน ยิ่งถ้าหากขนาดพื้นที่ของผู้ใช้มีขนาดใหญ่ยิ่งใช้เวลาเข้าสู้ระบบนาน เนื่องจากต้องโหลดข้อมูลโปรไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์มายังเวิร์กสเตชัน
– ใช้เวลาในการล็อก (logout) ออบนาน เนื่องจากต้องอับโหลดข้อมูลที่มีการเปลียนแปลงกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

ข้อจำกัด
– ไม่สามารถทำงานได้เมื่อขนาดของโปรไฟล์ผู้ใช้ที่มีขนาดเป็นกิกะไบต์
– ระบบสำรองข้อมูลจะไม่สำรองข้อมูลผู้ใช้เมื่อไม่มีการล็อกออบ (logoff) roaming profile จะ transfers ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ logoff ออกจากระบบ เช่น เครื่อง backup server สำหรับข้อมูลตอนเที่ยงคืน แต่ถ้าวันนั้นผู้ใช้ไม่ได้ log off ข้อมูลส่วนที่ถูกแก้ไขจะไม่ได้สำรอง
– เมื่อมีการเข้าสู่ระบบหลายๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้บัญชีชื่อเดียวกัน โดยไม่ได้ logoff ผู้ใช้สามารถเขียนทับข้อมูลได้ เนื่องจากไฟล์ถูกคัดลอกจากเซิร์ฟเวอร์มายังเดสก์ทอปแล้ว ระบบเครือข่ายไม่สามารถแจ้งล็อคไฟล์ที่เปิดอยู่ได้
– ไม่สามารถกำหนด rdirection folder เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ บางโปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้เมื่อ redirected profile เช่น UNC file path on a server share: \\server\share\username\Application Data
ที่มา – http://en.wikipedia.org/wiki/Roaming_user_profile

Leave a Reply

Scroll to top
X